Varslinger

Det er for øyeblikket ingen nye varslinger.

 

Tidligere:

Detaljreguleringsplan - "Saga og Revelneset" - gnr. 21 bnr.33, 37 m.fl. - Revelneset, Rana kommune:

Dokumenter:

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Kartvedlegg - planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

Revidert planinitiativ