Boligprosjekter

Prodeco AS har merket en generell økning i etterspørsel etter mindre boenheter, som til tross for dette skal være både kvalitetsmessige og kostnadseffektive boliger. Dette gjelder ikke minst for urbane leiligetsprosjekt beregnet for nyetablerte, men også for studentboliger og boliger for generelt vanskeligstilte.

Mennesker skal bo og trives uansett hvor de bor, og hovedkonseptet er å utvikle slitesterke, solide og praktiske bygg med vekt på lave vedlikeholdskostnader.

Prosjektet bør kunne gjennomføres med effektive byggemetoder og en viss fleksibilitet for byggherren.Kostnadsmessig ligger det en betydelig utfordring i å få til en best mulig effektiv utnyttelse av tomtearealet for dermed å få redusert tomtekostnader pr. utbygd kvm. Dette igjen er avhengig av relativt nye reguleringsplaner som primært er tilpasset den situasjon og det konseptet som man velger å satse på.

Her kommer vår kompetanse og evne til samarbeid og forhandlinger til sin rett og til det beste for våre oppdragsgivere...