Arealplanlegging

Prodeco AS utfører arealplanlegging med reguleringsplaner/bebyggelsesplaner samt tilhørende bestemmelser både for private grunneiere og utbyggingsselskaper. Planer utarbeides på digitalt grunnlag i samarbeid med oppdragsgiver, og i nær dialog med saksbehandler i de enkelte kommuner.

Her er noen eksempler på nyere reguleringsplaner:

Veahaugen Emblem

Her er reguleringsplan Veahaugen i Ålesund kommune

Områdeplan Lovund Nord

Områdeplan Lovund Nord

Her er områdeplanen Lovund Nord i Lurøy kommune

Nymarbakken barnehage2

Her er reguleringsplanen Nymarkbakken barnehage 2 i Langevåg i Sula kommune

Slettereit

Her er reguleringsplanen Slettereit gnr. 63 bnr. 11 i Sula kommune